Sådan arbejder vi med dine data. (Persondata og privatlivs-politik).

Denne side beskriver de generelle forhold "Din Personlige Hjælper" (herefter DPHJ), behandler persondata i forbindelse med brug af vores hjemmeside og funktioner forbundet hertil.

Cookies

DPHJ anvender ikke cookies på vores side for almindelige brugere.

Af samme grund, ser du heller ingen cookie advarsler, som du oplever på andre sider.

I visse tilfælde oprettes en såkaldt session Cookie. Dette opstår i tilfælde hvor du uretmæssig har forsøgt at tilgå spærrede sider, hvilket kræver at du aktivt søger adgang til disse sider, og vi forholder os til dette, som et implicit accept af retten til at placere cookies på din enhed.

Person/tracking-data

Vi indsamler som udgangspunkt ingen data om besøgende på vores side.

Dvs. under almindelige forhold lagres ingen information omkring din færden, enhed eller andre informationer der kan anvendes til at identificere dig som enkeltperson eller gruppe.

I tilfælde hvor der fra din enhed forsøget at tilgå lukkede sider (som også før nævnte cookies), lagres dog følgende informationer:

  • Tidspunkt for forsøgt adgang
  • Side der er forsøgt tilgået
  • Din overordnede IP Adresse (ingen subnets, computernavn, MAC-adresse eller lign).

Informationer af en karakter der må anses som at personlige, der fremsendes via email eller traditionel post, er at betragte som personfølsomme oplysninger og behandles ligledes under efterfølgende afsnit af denne side.

Anvendelse af disse data

Anvendelsen af ovenstående vil kun blive brugt i tilfælde, hvor det er tydeligt at der er forsøgt uretmæssig adgang til vores system, og vil blive overleveret til relevant myndighed i tilfælde hvor retsforfølgelse vurderes nødvendigt.

Lagring og beskyttelse af data

Digitale data indsamlet eller tilsendt beskyttes i lukkede systemer, med begrænset adgang fra to udvalgte personer i vores virksomhed, og kan ikke tilgås af ansatte, da disse ikke har adgang til kilder hvor disse data lagres.

Data lagres kun i det omfang der er behov for, for at kunne løse opgaver for kunder eller i, tilfælde af ansøgninger indtil disse ikke længere er relevante, i den forstand at disse slettes eller destrueres såfremt en afgørelse om ansættelse eller afvisning.